facebook panasonic
HƯỚNG DẪN TẢI FILE 3D MODEL

HƯỚNG DẪN TẢI FILE 3D MODEL

Thí sinh nhận file 3D model sản phẩm bằng cách click đăng ký dự thi ở trang chủ, điền thông tin để nhận email về thể lệ cuộc thi và file sản phẩm. Hoặc download file sản phẩm tại link sau: https://bit.ly/tulieu3D

image 2023-11-21-16-58-00-86

ĐIỀN THÔNG TIN

Bạn là cá nhân hay đơn vị?
Cá nhân Đơn vị
Bạn đăng ký theo hình thức?
Cá nhân Nhóm

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng tải thể lệ cuộc thi tại đây.

ĐÃ GỬI !

Cảm ơn bạn đã liên hệ cho chúng tôi! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi thành công.