facebook panasonic
Hướng dẫn quy định hồ sơ dự thi

Hướng dẫn quy định hồ sơ dự thi

image 2023-11-21-17-15-01-48
 
Mỗi hồ sơ dự thi bắt buộc đầy đủ các hạng mục sau:
 
1. Đối với hạng mục thiết kế không gian bếp

- Tối thiểu 10 (mười) ảnh phối cảnh của thiết kế không gian bếp cộng đã thiết kế hoàn chỉnh, trong đó ít nhất hai ảnh là hai góc cận sản phẩm đã được lựa chọn trong không gian, để Ban tổ chức có thể xác định và xác thực mẫu sản phẩm một cách hiệu quả. 

- 01 File (định dạng PDF) sơ đồ mặt bằng không gian bếp ăn. Quy định khổ A2, tối đa 15 trang.

- 01 File định dạng (doc. Hoặc PDF khổ A2) thể hiện thông điệp thiết kế của tác giả (tối đa 1000 ký tự): Thí sinh có thể tự do trình bày ý tưởng bằng các hình như như file pdf hoặc video

- Điền thông tin cá nhân vào Form đăng ký thông tin: https://bit.ly/kitcheninsightplus

- Ảnh mặt trước & sau chứng minh nhân dân (nếu đối tượng dự thi là cá nhân, hoặc nhóm; đối với thí sinh tham dự theo nhóm, chỉ cần ảnh của đại diện hoặc trưởng nhóm)


2. Đối với hạng mục thiết kế bộ sưu tập thiết bị gia dụng 

- Tối thiểu 10 (mười) ảnh phối cảnh sản phẩm, với tối thiểu 01 phương án màu sắc/ chất liệu (độ phân giải tối thiểu 3600x3600 pixel) 

- 01 File định dạng (doc. Hoặc PDF khổ A2) thể hiện thông điệp thiết kế của tác giả (tối đa 1000 ký tự) 

- Điền thông tin cá nhân vào Form đăng ký thông tin: https://bit.ly/kitcheninsightplus

- Ảnh mặt trước & sau chứng minh nhân dân (nếu đối tượng dự thi là cá nhân, hoặc nhóm; đối với thí sinh tham dự theo nhóm, chỉ cần ảnh của đại diện hoặc trưởng nhóm)


*Lưu ý: 

- Trong trường hợp thí sinh tổng hợp hồ sơ và gửi qua Google Drive, cần mở sẵn quyền truy cập ở chế độ “Xem” để BTC có thể kiểm tra và nhận bài dự thi 

- Thí sinh/ nhóm thí sinh có thể tham gia hơn 01 bài dự thi, không giới hạn số lượng bài dự thi cho các hạng mục. 

 

 

 

ĐIỀN THÔNG TIN

Bạn là cá nhân hay đơn vị?
Cá nhân Đơn vị
Bạn đăng ký theo hình thức?
Cá nhân Nhóm

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng tải thể lệ cuộc thi tại đây.

ĐÃ GỬI !

Cảm ơn bạn đã liên hệ cho chúng tôi! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi thành công.