facebook panasonic
Quy định đặt tên file dự thi và nộp bài

Quy định đặt tên file dự thi và nộp bài

 

 

Folder tổng: Tên thí sinh/ nhóm dự thi Kitchen Insight Plus

Folder 01: File thuyết minh ý tưởng (thông điệp thiết kế)

Folder 02: File ảnh thiết kế: Tên thí sinh/ tên nhóm/ tên công ty – design 

Folder 03: File bố trí mặt bằng: Tên thí sinh/ tên nhóm/ tên công ty – layout

Folder 04: Ảnh chứng minh nhân dân: CMT

 

Bài dự thi phải được gửi trực tiếp tới hòm thư: kitcheninsightplus@gmail.com. 

  • Thí sinh gửi hồ sơ dự thi với nội dung thư như sau: <tên thí sinh/ tên người đại diện/ tên đơn vị_dự thi Kitcheninsightplus>
  • Thời hạn nộp bài: hết ngày 25 tháng 12 năm 2023. Các bài dự thi phải được nhận trước 23:59 tối ngày 25 tháng 12 năm 2023 mới đủ điều kiện của một bài thi hợp lệ. 
  • Bài dự thi qua đường bưu điện sẽ không được chấp nhận.

ĐIỀN THÔNG TIN

Bạn là cá nhân hay đơn vị?
Cá nhân Đơn vị
Bạn đăng ký theo hình thức?
Cá nhân Nhóm

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng tải thể lệ cuộc thi tại đây.

ĐÃ GỬI !

Cảm ơn bạn đã liên hệ cho chúng tôi! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi thành công.