Kitchen Insight Top 100

Thiết kế không gian bếp

48 không gian bếp truyền thống cổ điển là sợi dây kết nối giữa kiến trúc nội thất hiện đại với quá khứ và những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của người Việt cũng như tinh hoa nghệ thuật kiến trúc nội thất của thế giới. Bước vào từng không gian, người xem như trở về với bối cảnh của các giai thoại lịch sử, trải nghiệm không gian như những tác phẩm nghệ thuật đương đại, để cùng chiêm nghiệm, hồi tưởng, song vẫn có thể tận hưởng được sự tiện nghi hiện diện trong toàn bộ không gian
Bộ Sưu Tập Cổ Điển

42 không gian bếp truyền thống cổ điển là sợi dây kết nối giữa kiến trúc nội thất hiện đại với quá khứ và những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của người Việt cũng như tinh hoa nghệ thuật kiến trúc nội thất của thế giới. Bước vào từng không gian, người xem như trở về với bối cảnh của các giai thoại lịch sử, trải nghiệm không gian như những tác phẩm nghệ thuật đương đại, để cùng chiêm nghiệm, hồi tưởng, song vẫn có thể tận hưởng được sự tiện nghi hiện diện trong toàn bộ không gian.

204

Trở về

Nguyễn Thị Hoàng Linh

98

CLARED

Trần Doãn Khánh

156

Ký ức vẹn nguyên

Phạm Đình Hoài

76

CỘI NGUỒN

Nguyễn Trung Việt

65

Tổ chim

Lê Nguyễn Hoàng Hải

142

VỀ

Nguyễn Thiện Toàn

27

Ngôi nhà ký ức

Vương Quốc Dương

66

Một nét thời gian

Nhóm Bùi Lan Hương