facebook panasonic

Kitchen Insight Top 50

Thiết kế không gian bếp

Bộ Sưu Tập Cổ Điển
48 không gian bếp truyền thống cổ điển là sợi dây kết nối giữa kiến trúc nội thất hiện đại với quá khứ và những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của người Việt cũng như tinh hoa nghệ thuật kiến trúc nội thất của thế giới. Bước vào từng không gian, người xem như trở về với bối cảnh của các giai thoại lịch sử, trải nghiệm không gian như những tác phẩm nghệ thuật đương đại, để cùng chiêm nghiệm, hồi tưởng, song vẫn có thể tận hưởng được sự tiện nghi hiện diện trong toàn bộ không gian
Bộ Sưu Tập Cổ Điển

42 không gian bếp truyền thống cổ điển là sợi dây kết nối giữa kiến trúc nội thất hiện đại với quá khứ và những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của người Việt cũng như tinh hoa nghệ thuật kiến trúc nội thất của thế giới. Bước vào từng không gian, người xem như trở về với bối cảnh của các giai thoại lịch sử, trải nghiệm không gian như những tác phẩm nghệ thuật đương đại, để cùng chiêm nghiệm, hồi tưởng, song vẫn có thể tận hưởng được sự tiện nghi hiện diện trong toàn bộ không gian.

1,063 lượt xem
Trở về

Trở về

Nguyễn Thị Hoàng Linh

1,009 lượt xem
CLARED

CLARED

Trần Doãn Khánh

1,062 lượt xem
Ký ức vẹn nguyên

Ký ức vẹn nguyên

Phạm Đình Hoài

900 lượt xem
CỘI NGUỒN

CỘI NGUỒN

Nguyễn Trung Việt

794 lượt xem
Tổ chim

Tổ chim

Lê Nguyễn Hoàng Hải

897 lượt xem
VỀ

VỀ

Nguyễn Thiện Toàn

27 lượt xem
Ngôi nhà ký ức

Ngôi nhà ký ức

Vương Quốc Dương

751 lượt xem
Một nét thời gian

Một nét thời gian

Nhóm Bùi Lan Hương

sản phẩm 360