Kitchen Insight Top 100

Thiết kế không gian bếp

80
Xó Bếp
Nhóm G+architects
80
80
KITCHEN INSIGHT TOP 100
Nhóm G+architects 
 
THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

Thiết kế lấy tín hiệu từ cảnh quan hiện có; với các yếu tố tự nhiên như cây cối, hồ nước trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm không gian bếp. Vật liệu được lựa chọn, thường được sử dụng ở địa phương, để đạt được chất lượng không gian và kiểm soát khí hậu tốt hơn. Các phụ kiện như cánh cửa và kệ tận dụng tối đa các vật liệu cũ và hiện có. Căn bếp bao gồm năm yếu tố - Mộc (Gỗ), Hỏa (Lửa), Thổ (Đất), Kim loại (Tủ lạnh và các vật dụng khác), Thủy (Nước) - là những sợi dây năng lượng kết nối mọi sinh vật với thiên nhiên. Mỗi yếu tố đều được thể hiện cụ thể qua vật liệu, và vị trí căn bếp 

BỘ SƯU TẬP CỔ ĐIỂN - TRUYỀN THỐNG
Sản phẩm Panasonic
240

Bếp Đông Dương

193

Cân bằng và hài hòa

161

“Block” Quê

204

Truyền thống trong dòng chảy đương đại