Kitchen Insight Top 100

Thiết kế không gian bếp

161
The Curve
AU686
161
161
KITCHEN INSIGHT TOP 100
AU686 
 
THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

Thiết kế được định hướng theo những yếu tố sau đây:
(1)Thiết kế căn bếp đáp ứng các nhu cầu của chủ đầu tư;
(2) Các công năng đặc biệt hơn so với nhu cầu cơ bản của người dùng bình thường;
(3) Work form home - không gian bếp sẽ là không gian làm việc;
(4) Goût khách hàng - thể hiện qua hình thái, biểu hiện vật liệu và màu sắc;
(5) Smart kitchen - ứng dụng tối đa UX – UI;
(6) Giữ các giá trị cơ bản của căn bếp tiếp thu và phát huy các hình thái mới - ấn tượng;
(7) Mỗi góc sẽ là một góc nhìn mới, không tạo cảm giác nhàm chán ở background. 

BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI -TỐI GIẢN
Sản phẩm Panasonic
371

Bếp +

187

Không gian bếp hiện đại - luxury

139

Fly Kitchen

105

Link kitchen