facebook panasonic

Kitchen Insight Top 100

Thiết kế không gian bếp

2,781 lượt xem
Bếp +
Bếp +
Lê Đình Thái
Bếp +
2,781 lượt xem
Bếp +
2,781 lượt xem
Bếp +
KITCHEN INSIGHT TOP 100
Lê Đình Thái 
 
THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

* Lấy bếp làm không gian trung tâm
* Sử dụng các không gian khác liên kết với các không gian khác để tạo ra một không gian bếp lớn hơn
* Ngôn ngữ thiết kế đơn giản, hiện đại
* Đề cao tính ứng dụng, xuyên suốt của không gian
* Đề cao sự liên kết của những người sử dụng không gian 

BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI -TỐI GIẢN
hinh anh 5
hinh anh 6
hinh anh 7
hinh anh 8
Sản phẩm Panasonic sản phẩm virtual tour
2,782 lượt xem
Bếp +

Bếp +

1,657 lượt xem
Không gian bếp hiện đại - luxury

Không gian bếp hiện đại - luxury

1,490 lượt xem
Fly Kitchen

Fly Kitchen

1,291 lượt xem
Link kitchen

Link kitchen