Kitchen Insight Top 100

Thiết kế không gian bếp

371
Bếp +
Lê Đình Thái
371
371
KITCHEN INSIGHT TOP 100
Lê Đình Thái 
 
THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

* Lấy bếp làm không gian trung tâm
* Sử dụng các không gian khác liên kết với các không gian khác để tạo ra một không gian bếp lớn hơn
* Ngôn ngữ thiết kế đơn giản, hiện đại
* Đề cao tính ứng dụng, xuyên suốt của không gian
* Đề cao sự liên kết của những người sử dụng không gian 

BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI -TỐI GIẢN
Sản phẩm Panasonic
372

Bếp +

188

Không gian bếp hiện đại - luxury

139

Fly Kitchen

105

Link kitchen