Kitchen Insight Top 100

Thiết kế không gian bếp

142
Hồn của Gốm
Nguyễn Vũ Đức Huy
142
142
KITCHEN INSIGHT TOP 100
Nguyễn Vũ Đức Huy 
 
THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

Lấy cảm hứng từ hình ảnh giao thoa của những khối bàn xoay "vuốt gốm" trong khi nhào nặn nên tác phẩm với những mặt cong đa diện, chuyển động mềm mại và tự do. Đó là hình ảnh Lò gốm cổ của người Bát Tràng xưa. "Hồn của gốm" trở về với những thứ nguyên thủy nhất, tôn vinh sự sáng tạo không giới hạn. 

BỘ SƯU TẬP HIỆN ĐẠI -TỐI GIẢN
Sản phẩm Panasonic
371

Bếp +

188

Không gian bếp hiện đại - luxury

139

Fly Kitchen

105

Link kitchen