facebook panasonic
Cho tôi hỏi về thời gian tham gia dự thi?

Cho tôi hỏi về thời gian tham gia dự thi?

HÀNH TRÌNH CỦA CUỘC THI

1. Gửi bài dự thi:

  • Nền tảng: Online
  • Thời gian: 21/11– 25/12

2. Top 50 

  • Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo tiến hành lựa chọn Top 50 bài dự thi xuất sắc nhất 
  • Mỗi tác phẩm bước vào top 50 sẽ nhận được chi phí bản quyền thương mại trị giá 2 triệu đồng

3. Vòng bình chọn: 

  • Top 50 tham gia vòng bình chọn trực tuyến và kêu gọi bình chọn trên nền tảng online của cuộc thi, dự kiến tại www.kitcheninsight.com.vn
  • Thời gian: To be updated

4. Vòng chung kết – trao giải & triển lãm: 

  • Thời gian chấm điểm vòng chung kết: To be updated...
  • Gala trao giải & triển lãm Top 50: To be updated...
  • Địa điểm dự kiến: To be updated

ĐIỀN THÔNG TIN

Bạn là cá nhân hay đơn vị?
Cá nhân Đơn vị
Bạn đăng ký theo hình thức?
Cá nhân Nhóm

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng tải thể lệ cuộc thi tại đây.

ĐÃ GỬI !

Cảm ơn bạn đã liên hệ cho chúng tôi! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi thành công.