s

Sự kiện Kick off cuộc thi Thiết kế không gian bếp Kitchen Insight sẽ diễn ra vào 10/8

Chương trình livestream kick off cuộc thi Thiết kế không gian bếp Kitchen Insight sẽ được phát trực tuyến vào lúc 20h, thứ 3, ngày 10/8 tới đây, tại Fanpage của cuộc thi.

Chương trình livestream kick off cuộc thi Thiết kế không gian bếp Kitchen Insight sẽ được phát trực tuyến vào lúc 20h, thứ 3, ngày 10/8 tới đây, tại Fanpage của cuộc thi: https://www.facebook.com/kitcheninsightref2021

Chương trình sẽ có sự góp mặt của

INFORMATION

Are you an individual or a group?
Individual Group
How do you register?
Individual Group

REGISTER SUCCESS

Register is successful!. Please to download the contest rules here

SUCCESSFULLY SENDED!

Thank you for contacting us! Your contact information has been sent successfully.