facebook panasonic
Quy định về sắp xếp và đặt tên file dự thi

Quy định về sắp xếp và đặt tên file dự thi

Khi nộp bài dự thi, thí sinh cần lưu ý "Quy định về sắp xếp và đặt tên file dự thi" như sau:

1.  File thuyết minh ý tưởng (thông điệp thiết kế): Tên thí sinh/tên nhóm – thuyết minh

2. File ảnh thiết kế: Tên thí sinh/ tên nhóm/ tên công ty – design

3.  File bố trí mặt bằng, có dim kích thước sơ bộ: Tên thí sinh/ tên nhóm/ tên công ty – layout

4.  Form đăng ký 

5. Ảnh chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh (đối với công ty): CMT/ ĐKKD 

ĐIỀN THÔNG TIN

Bạn là cá nhân hay đơn vị?
Cá nhân Đơn vị
Bạn đăng ký theo hình thức?
Cá nhân Nhóm

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng tải thể lệ cuộc thi tại đây.

ĐÃ GỬI !

Cảm ơn bạn đã liên hệ cho chúng tôi! Thông tin liên hệ của bạn đã được gửi đi thành công.